درباره ما

مهندسین مشاور پارت آرایه طرح در شسال 1389 تأسیس و در سال 1398 موفق به اخذ صلاحیت مشاور در رشته های آبیاری ، زهکشی راهسازی و ابنیه ا زسازمان برنامه و بودجه نموده است.مدیران شرکت مصمم هستند با استفاده از مهندسی ارزشی نقش مهمی در مدیریت منابع مالی،منابع انسانی ، مدیریت زمان و مدیریت منابع داشته باشند.امروز نقش مهندسین ماشور در معرفی تکنولوژی های نوین مصالح نوین...

2266300
3768606
1768512

مدارک و گواهینامه ها

چارت سازمانی مهندسین مشاور پارت آرایه طرح

کارکنان کلیدی

تحقیق و توسعه

ارزیابی راه های شریانی استان
ارزیابی پل روگذر مارال صنعت
ارزیابی ریسک درپروژه های لکه گیری روکش آسفالت
ایواغلی بازرگان
متودولوژی و روش انجام کار
گزارش وضعیت محورهای سه راهی ...
گزارش ارزیابی وضعیت روسازی محورهای شریانی استان آذربایجان غربی
سرجام میاندوآب
راهداری

تماس با ما