پارت طرح فرسپ

(مهندسین مشاور پروژه های غیر دولتی و خصوصی)

درباره پارت طرح فرسپ:

این شرکت، مجموعه ای است توانمند و دانش محور، که از سال 1390 در قالب گروه معماری و سازه هرنو فعالیت خود را در زمینه طراحی ساختمان های تجاری، اداری و مسکونی آغاز نموده است. مجموعه حاضر با تکیه بر دانش پرسنل کارآزموده خود بر آن بوده است با سرمشق قرار دادن مهندسی ارزش در پروژه های تحت قرارداد خود با حداقل منابع حداکثر کارایی رو محقق سازد. نگاه این مجموعه به سازه های ساختمانی بعنوان سرمایه های ملی، مجموعه ما را بر آن داشت با تاسیس شرکت پارات طرح فرسپ، فعالیت خود را در زمینه طراحی سازه های ساختمانی و در قالب شخصیت حقوقی گسترش دهد.

این مجموعه بر تکیه بر غنای معماری کهن ارزشمند و فاخر این سرزمین در خلق فضاهای انسانی و ماندگار، سعی دارد این گنج به ارث رسیده از پیشینیان را با دانش روز و مفاهیم جدید معماری در هم آمیخته و از ثمره این ترکیب هنرمندانه، فضاهایی با هویت، کارآمد و پایدار خلق نماید.

همچنین مدیریت شرکت مصمم است با ایجاد بخش تحقیق و توسعه، ضمن بررسی و شناسایی آسیب ها و مشکلات فرا روی صنعت ساختمان، با ارائه راهکارهای فنی بر معضلات پیش رو فائق آید.

پروژه ها

از سال 1390 پروژه های موفق متعددی در زمینه های مختلف عمرانی، شامل طراحی و نظارت بر اجرا در این مجموعه به انجام رسیده است. رضایت کارفرمایان توام با خلق فضاهای انسان محور و کارآمد بر اساس نیازمندی های پروژه، گویای تفکر مهندسی حاکم بر این مجموعه می باشد. حصول به این کمیت کاری در حالی میسر گردیده است که کیفیت خدمات ارائه شده از منظر زیبایی شاختی و فنی، همواره در بالاترین سطح ممکن و منطبق با آیین نامه ها و دستورالعمل های طراحی بوده است.